מהן לקויות למידה וכיצד הן באות לידי ביטוי?

מהן לקויות למידה

מהן לקויות למידה?
לקויות למידה נחשבות ללקות הפוצה ביותר במערכת החינוך בארץ ובעולם – שיעור התלמידים המאובחנים כבעלי ליקוי למידה עומד על בין 10% ל- 20%. מרביתם הגדול של תלמידים אלו לומד במסגרות החינוך הרגילות, אך יחד עם זאת דורש התייחסות מתאימה לצרכים הפרטניים של התלמיד.

'ליקוי למידה' הוא מונח כללי המתייחס לקבוצת הפרעות שונות ומגוונות הבאות לידי ביטוי בקושי ברכישת הקשבה, דיבור, קריאה, כתיבה, המשגה ויכולות מתמטיות וכן קושי בשימוש בהם. ההנחה היא שמדובר בבעיה שמקורה הוא נוירולוגי ויכולה להתגלות בכל שלב בחיים. אדם מאובחן כלקוי למידה כאשר הישגיו במבחנים סטנדרטיים בקריאה, בחשבון או בהבעה בכתב, נמוכים באופן משמעותי מהמצופה על פי גילו, רמת השכלתו ורמת המשכל שלו, וכאשר בעיות הלמידה גורמות להפרעות משמעותיות בהישגיו האקדמיים או בפעילויות אחרות הדורשות מיומנויות קריאה, חשבון או כתיבה.

התקנת מזגנים בחיפה

סוגים של לקויות למידה

דיסלקציה – לקות למידה שמשפיעה על הפעולות הקוגניטיביות שקשורות לשפה, היא אחת מהלקויות השכיחות ביותר והיא מולדת. יש כמה סימנים לדיסלקציה: בלבול בין אותיות למילים, קושי בזכירת דברים בסיסיים, דיבור מאוחר.
דיסקלקוליה – קושי במתמטיקה בלבד. הלוקים בהפרעה לא מצליחים לעבד מידע קיים כמו גם לא מצליחים לרכוש יידע חדש. לקות זו היא תורשתית. הלקות באה לידי ביטוי בקושי בפעולות בסיסיות, והשוואה בין מספרים רחוקים האחד מהשני.
דיסגרפיה – לקות המתבטאת בכתיבה, שגיאות כתיב בלתי מובנות, כתב יד לא ברור וכדומה. הסימנים העיקריים הם כפי שציינו כתב יד לא ברור כמו גם כתיבה של מילים מומצאות ולא אמיתיות.
הפרעת קשב – שם הלקות מעיד על תוכנה. זו לקות שמתבטאת בהיפראקטיביות, חוסר יכולת להתרכז, אימפולסיביות וחוסר יכולת להקשיב. יש כמה סימנים ללקות זו והם: אימפולסיביות שמתבטאת בדיבור ללא הפסקה או אי שקט פסיכו מוטורי, צורך להתעסק כל הזמן עם משהו, חולמנות לעיתים, ותנודתיות באופן כללי.

אבחון דידקטי

אבחון דידקטי הוא אבחון שבודק את היכולות הקוגניטיביות של הנבדקים. אורך מבחן כזה הוא בין 3-6 שעות במפגש אחד או יותר תלוי ביכולת של הנבדק לשבת לפגישות ארוכות ולערוך את האבחונים. לפני האבחון יבקש המאבחן מההורים ומהצוות החינוכי מידע לגבי הילד, לשמוע את חוות דעתם וגם ידבר עם הנבדק כדי לקבל מושג במה להתמקד במהלך האבחונים כדי להתאים את האבחון לנבדק. במהלך האבחונים יסתכל הבוחן על הנבדק ולא רק יחפש את התשובות שהנבדק עונה אלא גם את הדרך בה הנבדק חושב ואיך הוא מתמודד עם בעיות על מנת להבין איפה הקשיים. לאחר מכן יסיק המאבחן את המסקנות ויגיש את המלצותיו להורים ולצוות החינוכי שיצטרפו לפעול על פי ההמלצות בהתאם להוראות משרד החינוך.