אתר זה מתייחס בכבוד לכל מי שמגיע אליו.

תנאים אלו ילמדו אתכם מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר זה ובאתרים נוספים שנמצאים תחת הדומיין http://www.horim-mehalev.co.il.

1.חלק מהשירותים באתר "http://www.horim-mehalev.co.il ." טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תדרשו למסור מידע פרטי ואישי כגון שם, אימייל, ברכישת קורסים ומוצרי מידע אחרים, גם פרטי כרטיס אשראי. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש, בלא מילוי כל הפרטים הנדרשים בהרשמה לא תוכלו להשלים את הרישום לפריטים הטעונים רישום. ברכישת מוצרי מידע וקורסים און ליין, תדרשו גם לפרטי כרטיס האשראי.
הנתונים אותם תמסרו בעת ההרשמה לשירותים באתר, ישמרו במערכת בבטחה. אינכם חייבים על פי חוק למסור את המידע אך ללא מסירתו לא תוכלו להשתמש בקורסים המתקדמים ובמוצרי המידע השונים.
2. בעת השימוש באתר יצטבר מידע אישי על הרגלי הגלישה שלכם, מוצרים ושירותים שרכשתם, מידע שנתתם בפומבי דרך מערכת התגובות ושאילת השאלות באתר. ההצעות שעינינו אתכם, הפירסומות שבהם צפיתם, מקום המחשב שבו השתמשתם כשגלשתם באתר, ועוד. השימוש בנתונים האלו כמו גם בנתונים שתמסרו בעת ההרשמה באתר ייעשה רק על פי מדיניות הפרטיות באתר או על פי הוראת כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן:
כדי לאפשר לכם להשתמש באתר (פורומים, מערכת התגובות, קורסים, מוצרי מידע שונים ועוד)
3.כדי לשפר ולהעשיר את התוכן שהאתר מציע, ובכלל זה ליצירת תכנים חדשים בהתאם לצרכנות הגלישה של הגולשים כולם באתר:
לשם יצירת איזור אישי שבו ירוכזו כל הקורסים ומוצרי המידע שרכשתם.
לצורך רכישת מוצרי מידע וקורסים באתר על ידיכם.
בעת הרישום בטפסי הרישום לאתר, תקבלו דיוור מורשה דרך חברת דיוור מסודרת שבה יש לכם אפשרות להסיר את עצמכם בכל רגע נתון.
ליצירת קשר איתכם לצורך הצעות רכישה, מצב ההרשמה שלכם, צורך סטטיסטי.
מידע שיועבר לצד שלישי לצורך סטטיסטיקה לא יהיה עם פרטיכם האישיים.
רישום בטופס לרשימת התפוצה מוגן ואינו עובר לאף גורם שלישי.
לשם תיפעול ותקינות האתרים תחת הדומיי http://www.horim-mehalev.co.il .
4. המידע שתעבירו לאתר http://www.horim-mehalev.co.il לא יעבור לצד שלישי אלא במקרים שלהלן:

רכישת מוצרים של צד שלישי
רכישת מוצרים דרך מערכת השותפים באתר
אם יתקבל צו שיפוטי להראות את פרטיכם
באם תפרו את תנאי האתר
במקרה של מיזוג או רכישת האתר על ידי צד שלישי פרטיכם יועברו לצד זה לצורך המשך פעילותכם באתר.
5. קבצי עוגיות- האתר משתמש בקבצי עוגיות שנשתלים במחשב שלכם, לצורך תפעול שוטף, ואיסוף נתונים סטטיסטיים, כדי להתאים את האתר לצרככם האישיים. עוגיות אלו קבצי טקסט שהאתר http://www.horim-mehalev.co.il יוצר לפי פקודת מחשב. חלק מהעוגיות יפקעו בסגירת הדפדפן, ובחלק העוגיות יפקעו לאחר תקופת זמן מסויימת שהוגדה על ידי המערכת. תוכלו למחוק את קבצי העוגיות בכל שלב שתרצו מהמחשב שלכם דרך הדפדפן בלשונית העוגיות. המידע בעוגיות מוצפן והאתר http://www.horim-mehalev.co.il נוקט אמצעי זהירות כדי להבטיח שהאיחסון של האתר יוכל לקרוא את הנתונים הצפונים בהם. אם אינכם רוצים להשתמש בקבצי עוגיות עליכם להגדיר זאת בדפדפן שלכם, יחד עם זאת עליכם לדעת שחלק מהשירותים הניתנים באתר לא יהיו פתוחים עבורכם. לעיתים העוגיות מונעות ממכם להכניס את פרטי הסיסמאות הניתנות על ידי האתר http://www.horim-mehalev.co.ill שמרו אותם במקום בטוח ואל תמחקו אותם. בכל מקרה שבו יש צורך תוכלו לשחזר את הסיסמא מחדש.

6. שירותים של צד שלישי, לעיתים יש מערכות באתר של אתרים אחרים, ובמידה ותמסרו את פרטיכם לאתר הנוסף עיינו שם במדיניות הפרטיות שלכם.

7. האתר משתמש בשירותים של חברות שונות לצרכי סטטיסטיקה, המידע הנאסף הוא סטטיסטי וככזה אין מידע אישי עליכם ועל צורת הגלישה הפרטית שלכם.

8. אבטחת המידע – האתר http://www.horim-mehalev.co.il משתמש במערכת לאבטחת מידע יחד עם זאת הוא אינו חסין לחלוטין מפני פגיעה במידע שנשמר בו.

9. זכות לעיין במידע השמור באתר ובמערכת הדיוור החיצונית – על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

10. אתר http://www.horim-mehalev.co.il רשאי מדי פעם לשנות את מדיניות הפרטיות שלו, אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים הודעה על כך תנתן בעמוד הראשי של האתר